USLOVI KORIŠĆENJA I PRODAJE

UVOD

Ovim uslovima korišćenja online prodavnice (dalje u tekstu: Uslovi korišćenja) propisani su opšti uslovi korišćenja ove usluge koja korisnicima (dalje u tekstu: “Korisnik” ili “Kupac”) omogućava kupovinu proizvoda i usluga iz naše ponude.

Kupovinom proizvoda iz online prodavnice kao neregistrovani korisnik te registracijom na naš vebsajt kao registrovani kupac, prihvatate ove Uslove korišćenja.

Pružalac usluge je kompanija Eko Vida d.o.o. Beograd, Generala Mihaila Nedeljkovića 108, Beograd, matični broj: 21676926, PIB: 112450108 (u daljem Eko Vida / Prodavac ).

1. Upotreba Internet sajta

Sav materijal na ovom Internet sajtu (u daljem tekstu "Sajt") je zaštićen autorskim pravima i svaka neovlašćena upotreba može predstaviti kršenje Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima ili drugih zakona iz oblasti intelektualne svojine. Osim ukoliko je drugačije naznačeno na drugom mestu na ovom sajtu, sav sadržaj možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzeti isključivo za ličnu, nekomerciajlnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sve naznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koji su sadržani u originalnom dokumentu zadržite u svim kopijama. Ne možete menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe.

Informacije na ovom sajtu imaju opštu informativnu svrhu i ne mogu da budu zamena za profesionalni savet. Sve savete i/ili informacije dobijene direktno ili indirektno preko sajta prihvatate na sopstveni rizik.

1.1 Sadržaj sajta

Sajt kao i njegov celokupan sadržaj vlasništvo su kompanije Eko Vida (u daljem tekstu "Kompanija") ili kompanija sa kojima je ona povezana, pri čemu su sva prava zadržana, osim u slučaju da je naznačeno drugačije. Vaša upotreba sadržaja koja nije u skladu sa uslovima korišćenja bez pismene saglasnosti vlasnika sadržaja strogo je zabranjena.

Prilikom korišćenja sajta ponašajte se u skladu sa važećim zakonima i propisima. Sadržaj sajta se ne sme distribuirati, modifikovati, prikazivati-reprodukovati, prodavati, kopirati ili na bilo koji drugi način upotrebljavati i činiti dostupnim trećim licima bez pismene saglasnosti kompanije Eko Vida.

Zabranjeno je na sajtu objavljivati materijal kojim se vrši kleveta, povređuju prava, koji je uvredljiv, lažan, preteći, vulgaran, pornografski, prost, ili na bilo koji način podstiče na krivično delo, protivzakonito delovanje ili ono koje poziva na građansku odgovornost. Kompanija zadržava pravo da ovakav materijal ukloni sa sajta bez prethodnog upozorenja korisnika.

Zabranjeno je svako lažno predstavljanje i objavljivanje netačnih podataka u vezi sa sajtom ili osobama vezanim za isti.

Zabranjeno je korišćenje sajta u propagandne svrhe.

Zabranjeno je svako korišćenja sajta radi prodaje proizvoda ili preporučivanja usluga korisnika ili trećih lica.

Zabranjeno je postavljanje ili transmisija virusa i svih kompjuterskih kodova, datoteka i programa koji na bilo koji način mogu oštetiti ili preuzeti kontrolu nad sajtom ili pratećom opremom.

1.2 Dostavljeni sadržaj

Za sve sadržaje koje dostavite Eko Vida ima pravo da (ali ne i obavezu) proceni sadržaj pre nego što ga postavi na sajt.
Eko Vida može učiniti sve ili nešto od navedenog:

 • da nadgleda dostavljene sadržaje;
 • da dozvoli, izmeni ili odbije da ih postavi;
 • da nadgleda, filtrira i briše dostavljene poruke (blokira ili izmeni štetne ili neprikladne sadržaje);
 • učini dostupnim dostavljeni sadržaj trećem licu radi održavanja sajta, zaštite kompanije ili usklađivanja sa pravnim normama;

Kompanija Eko Vida kao i kompanije sa kojima je povezana nemaju kontrolu nad niti će biti odgovorne za eventualnu štetu ili zloupotrebu nastalu od strane trećeg lica.
Ukoliko odlučite da bilo koje podatke objavite postavljanjem na naš sajt, to činite isključivo na sopstvenu odgovornost.

1.3 Linkovi sajtova trećih lica

Sajt može sadržati linkove ka drugim sajtovima. Oni su postavljeni kao pogodnost korisnika, i Eko Vida ne kontroliše, niti je odgovoran za njihov izložen sadržaj i politiku zaštite privatnosti, te se odriče bilo kakve odgovornosti ukoliko takvi sajtovi:

 • Imaju neprecizan, netačan ili neprikladan sadržaj;
 • Nisu bezbedni, sadrže viruse iili druge štetne materijale;
 • Sadrže klevete, vređaju;
 • Povređuju pravo intelektualne svojine.

2.Obrada ličnih podataka

 • Podatak o ličnosti  je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta. Da bismo uspešno obradili Vašu porudžbinu potrebni su nam Vaši lični podaci - Vaše ime i prezime, puna adresa, e-mail adresa, telefon i IP adresa vašeg računara. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu narudžbe.
 • Zaštiti privatnosti naših kupaca pristupamo vrlo ozbiljno te nam je stoga važno informisati Vas o obradi i zaštiti Vaših ličnih podataka te Vam pružiti i sve ostale relevantne informacije odnosne na prikupljanje i obradu Vaših ličnih podataka kao korisnika naših usluga online prodavnice.
 • Prikupljamo samo neophodne lične podatke potrebne za realizaciju kupnje i te podatke obrađujemo zakonito, pošteno i transparentno, u svrhu u koju su lični podaci dani, i u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe u koju su podaci dani te u svemu sa podacima postupamo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS, br. 87/2018). Lični podaci Kupca neće biti upotrebljeni u marketinške ili bilo koje druge svrhe, ukoliko Kupac nije dao pristanak za navedeno.
 • 1. Neophodno je da pročitate i da se obavestite koja sredstva koristimo i na koji način štitimo vašu privatnost. U slučaju da nešto niste razumeli, molimo Vas da nam se obratite na kontakt: pitaj.ekovidu@gmail.com
 • 2. Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja te korišćenjem usluga našeg online shopa potvrđujete da ste u celosti razumeli i prihvatili ove Uslove korišćenja te ste ujedno obavešteni o pravnom osnovu, svrsi, opsegu i načinu korišćenja vaših ličnih podataka odnosno da su vam pružene informacije u skladu sa tačkom 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. 
 • 3. Detaljne informacije o obradi vaših ličnih podataka možete pronaći u dokumentu pod nazivom Politika privatnosti
 •  Politika privatnosti sastavni je deo ovih Uslova korišćenja.

 3. Sprečavanje pristupa

 • Prihvatanjem ovih uslova korišćenja kupac razume da kompanija Eko Vidapo svom sopstvenom nahođenju, može obustaviti Vaš pristup ili korišćenje ovog sajta, u bilo koje vreme ukoliko utvrdi da je posetilac svojim radnjama na sajtu ugrozio rad istog (narušavanje sigurnosti, pokušaj nedozvoljenog pristupa, narušavanje neometanog rada i slično), ili naneo štetu Prodavcu (nerealizovanje pošiljki, odbijanje isporuke pošiljki i slično). Prodavac nije u obavezi da uskraćivanje pristupa sajtu obavesti potrošača.

 4. Registracija

Registracija je obavezna da bi se kupovina realizovala.
Kupac snosi svu odgovornost za tačnost i popunjenost podataka koji su uneti prilikom registracije na sajt.
Nakon završetka procesa registracije na email Korisnik stiče mogućnost za pristup pojedinim personalizovanim sadržajima kao što su podaci o narudžbini ili status kupovine. 
Registrovani korisnici su u obavezi da sve vreme čuvaju pristupnu lozinku koja im je potrebna za korišćenje Eko Vida Web prodavnice, kao i da istu nikada ne otkrivaju trećim licima. Ukoliko prekrše ovu obavezu, korisnici to čine na isključivo sopstvenu odgovornost i snose u potpunosti odgovornost prema oštećenima, za svaku štetu nastalu takvim korišćenjem njihovog naloga.

5. Naručivanje

Kao registrovan korisnik, nakon unošenja svog korisničkog imena i lozinke, kupac pored ostalog ima i uvid u svoje prethodne kupovine kroz istoriju prodaje, kao i mogućnost odlaska na stranicu za odabir plaćanja bez ponovnog unošenja svojih ličnih podataka.
Porudžbina putem sajta je moguća za sve proizvode na sajtu klikom na dugme "DODAJ U KORPU". Sve kupovine se realizuju putem korpe su finalne i neopozive.
U slučaju da nakon izvršenog poručivanja bude utvrđeno da je greškom na sajtu u odnosu na poručeni model označena pogrešna cena (na primer umesto 1000 dinara, stoji cena 100 dinara), prodavac će nastojati da kupca u što kraćem roku obavesti o uočenoj grešci i tačnom iznosu cene koja je za poručeni proizvod važila u trenutku poučivanja. U tom slučaju kupac ima pravo da poručeni model plati prema ispravnoj maloprodajnoj ceni ili da odustane od porudžbenice.

6. Prijem porudžbine od strane Prodavca

Nakon zaključenja porudžbine, na email koji je Kupac ostavio kao kontakt, biće prosleđena potvrda da je porudžbina primljena od strane Eko Vida d.o.o. Beograd. Ukoliko Kupac ne dobije ovakvu potvrdu, potrebno je proveriti ispravnost email adrese koju je ostavio kao kontakt ili prijavu problema da pošalje na email adresu.

Eko Vida zadržava pravo da u slučaju da postoji izvesna kontradiktornost ili nejasnoća u registrovanim podacima Kupca ili narudžbenici pre dalje obrade iste, izvrši proveru podataka koje je Korisnik naveo prilikom kreiranja porudžbine u cilju validacije istih i da kontaktira Kupca e – mailom ili telefonskim putem radi ispravljanja istih i što efikasnije realizacije isporuke naručenih proizvoda.

Prodavac takođe zadržava pravo da ukoliko nije u mogućnosti da isporuči sve naručene proizvode, isporuči raspoložive od izabranih proizvoda. Kupac će biti obavešten emailom (ili telefonom) sa naznakom isporuke preostalih proizvoda od strane Prodavca.

Eko Vida zadržava pravo otkazivanja porudžbine usled tehničkih i drugih razloga o čemu će Kupac biti obavešten putem email – a koji je naveo prilikom registracije ili telefonom.

Po prijemu porudžbine i obavljenoj validaciji podataka o Kupcu ili porudžbini, Prodavac pristupa obradi porudžbine, koja se završava potvrdom od strane Prodavca da je u mogućnosti da porudžbinu realizuje, nakon čega Kupcu prosleđuje informacije o realizovanim sredstvima sa platne kartice Kupca (ukoliko je izabrana opcija plaćanja karticom).

O svakoj promeni statusa porudžbine Prodavac će obavestiti Kupca upućivanjem notifikacionog email – a na kontakt email adresu koju je Kupac ostavio na sajtu.
Prodavac pakuje robu za kupca pod kontrolisanim uslovima sistemom video nadzora i svaka pošiljka i njen sadržaj se beleži video zapisom i time potvrđuje da je roba iz magacina otišla ispravno spakovana i u neoštećenom stanju.

7. Rezervacije proizvoda u korpi

Proizvod koje Kupac stavi u korpu u procesu kupovine nije rezervisan čak i nakon zaključenja porudžbine. Proizvod je rezervisan tek nakon potvrde porudžbine od strane Prodavca, koju će Prodavac dostaviti Kupcu putem email poruke. Prodavac zadržava pravo da i nakon slanja potvrde Kupcu da je u mogućnosti da poručene proizvode isporuči, otkaže deo ili kompletnu porudžbinu u slučaju da nije u mogućnosti da poručeni proizvod nabavi, o čemu će putem email – a informisati Kupca.

8. Cene

Cene proizvoda su izražene u dinarima i uključuju PDV. Proizvodi su podložni promeni cena sve do potvrde porudžbine. Eko Vida garantuje cenu na dan kupovine, bez obzira na eventualnu promenu cene pre izvršene isporuke.

Eko Vida zadržava pravo da promenu cena pojedinih artikala iz ponude realizuje na dnevnom nivou, u cilju obezbeđivanja pogodnosti Kupcu tokom trajanja promotivnih perioda, o čemu će Kupac biti jasno i blagovremeno informisan.

U cenu artikla iz ponude nije uračunata cena dostave/isporuke robe, koja pada na teret Kupca.

9. Plaćanje

Eko Vida Web prodavnica omogućava plaćanje artikala iz svoje ponude pouzećem (fizički, pri preuzetoj robi), uplatom na račun i plaćanje platnim karticama. Način plaćanja Kupac bira pri zaključenju porudžbine na sajtu www.ekovida.rs

9.1 Plaćanje pouzećem

Ukoliko ste se odlučili za plaćanje pouzećem prilikom poslednjeg koraka pre potvrde kupovine, u obavezi ste da paket koji Vam bude dostavljen na adresu platite kuriru na licu mesta. Imajte u vidu da kurir možda neće imati sitnog novca da Vam vrati kusur, te se potrudite da imate tačnu sumu za plaćanje koju imate u konfirmacionom mailu koji ste dobili prilikom potvrde kupovine. Kuriru možete platiti i karticom.

9.2 Plaćanje platnim karticama

Ukoliko ste se odlučili za plaćanje Vašom platnom karticom online prilikom poslednjeg koraka pre potvrde kupovine, sistem će Vas preusmeriti na link za sigurno plaćanje CorvusPay gde unosite podatke o Vašoj platnoj kartici. 

Ukupna suma i broj pošiljke su automatski unešeni i ne mogu se menjati. Nakon uspešne kupovine, bićete vraćeni sa sigurne strane za plaćanje nazad na Eko Vida Online prodavnicu sa potvrdom da je kupovina uspešna.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. 
Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, pa se tako kompletni proces naplate obavlja u sigurnom okruženju. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica CorvusPay. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici ili bilo koji drugi podaci sa kartice (broj kartice, CV2 kod ili bilo koja druga informacija sa platne kartice) nisu dostupni sistemu Eko Vida, pa samim tim Eko Vida neće biti odgovorna za zloupotrebu istih.

9.2.1 Povraćaj sredstava u slučaju plaćanja platnim karticama

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Eko Vida je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

9.2.2 Povraćaj sredstava u slučaju plaćanja pouzećem

U slučaju da je roba plaćena pouzećem, Prodavac će povraćaj sredstava izvršiti uplatom na račun banke koji je kupac ostavio prilikom popunjavanja reklamacionog lista / odustanaka od ugovora

 

10. Isporuka

Eko Vida Web prodavnica ima zaključen ugovor sa D Express kurirskom službom na teritoriji Republike Srbije. Prodavac inicira usluge kurirske službe pošto je Kupac potvrdio porudžbinu. Porudžbina se šalje u roku od 3-5 radnih dana. Ukoliko iamte posebne zahteve, možete nam pisati na pitajekovidu@gmail.com

 

11. Reklamacije

Izdvojili smo situacije u kojima Vam savetujemo da odbijete da preuzmete ili da naknadno vratite naručeni proizvod, a mi ćemo ustanoviti kako je došlo do greške i pokušati da je ispravimo. Reklamacijama podležu sledeći slučajevi koji se mogu javiti prilikom preuzimanja pošiljke i nakon preuzimanja kada ste paket otvorili kući.

 • Prilikom preuzimanja pošiljke

Prilikom preuzimanja Vaše pošiljke savetujemo da u prisustvu kurira vizuelno pregledate svaki paket koji smo Vam poslali. Ukoliko na njemu ima oštećenja koja vidno sugerišu da je sadržaj paketa oštećen ili polomljen, pošiljku ne bi trebalo da preuzmete. O ovome nas obavestite odmah na telefon 066/8031411.

 • Nakon preuzimanja pošiljke

Ukoliko ste uredno platili i primili pošiljku, a nakon otvaranja paketa ustanovili:

 • Da ste dobili proizvod koji niste poručili
 • Da ste dobili nekompletnu porudžbinu
 • Da ste dobli proizvod koji je oštećen/polomljen

molimo Vas da nas što pre obavestite putem maila ili telefona o neispravnosti pošiljke, uz priložene fotografije pošiljke i oštećenja, a najkasnije 24h od preuzimanja pošiljke. U slučaju da dođe do gore navedenih situacija, mi ćemo rešiti problem u najkraćem mogućem roku i u dogovoru sa Vama. Eko Vida se obavezuje da svaki artikal koji podleže gore navedenim uslovima Reklamacije, a ima na stanju, zameni, a sve troškove ponovne dostave snosimo mi. Ukoliko ne želite da dobijete nov artikal ili ga mi nemamo na stanju, “Eko Vida” će Vam u najkraćem roku vratiti Vaš novac.

Situacije koje ne podležu Reklamaciji proizvoda

Kako može doći do greške sa naše strane, tako i kupac može napraviti grešku pri naručivanju. Molimo da detaljno i pažljivo pročitite opise proizvoda pre nego što ih naručite. Reklamacije koje su rezultat nepažnje kupca ne možemo prihvatiti kao našu odgovornost. Sve informacije u vezi proizvoda koje možete kupiti na sajtu ekovida.rs su ažurne i dovoljno detaljne da potencijalni kupac stvori sliku kvalitetu proizvoda.

12. Promena uslova korišćenja

Eko Vida može bilo kada, bez prethodne najave, izmeniti ili dopuniti uslove korišćenja sajta ažuriranjem ovih Uslova korišćenja koji su dostupni na našem vebsajtu.  Informacija o izmenama ovih Uslova korišćenja biće vidljivo istaknuta na našem vebsajtu na kojem se nalaze Uslovi korišćenja pa stoga preporučujemo da pre svake kupovine  posetite našu stranicu na kojem se isti nalaze i informišete se. Daljim korišćenjem bilo kojih usluga sajta, prihvatate i sva naknadno objavljena pravila i uslove korišćenja.

13. Tačnost podataka

Eko Vida nastoji da podatke/informacije o proizvodima i uslugama objavljene na sajtu održava tačnim i ažurnim - ali ne daje nikakve garancije niti obećanja da takve zaista i jesu, niti snosi bilo kakvu odgovornost niti posledice, direktne ili indirektne, proistekle iz pretpostavke korisnika da jesu.

PRIHVATANJE USLOVA KORIŠĆENJA
Korisnik registracijom potvrđuje:

 • Da je u potpunosti upoznat i da prihvata Uslove korišćenja Eko Vida online prodavnice te da je upoznat sa Politikom privatnosti kao sastavnim delom ovih Uslova korišćenja
 • Tačnost i potpunost u obrascu navedenih podataka

Da je informisan da Eko Vida može obrađivati lične podatke naznačene u porudžbini, za potrebe izvršenja ugovora / pružanje usluge i da Eko Vida navedene podatke može davati trećim licima (kurirska služba Post Expres) u svrhu izvršavanja usluge isporuke, zaštite korisnika usluga Eko Vida Web prodavnice