ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI

Politika privatnosti

Opšte informacije

Ovu Politiku privatnosti izdaje Eko Vida d.o.o. Beograd, Generala Mihaila Nedeljkovića 108, Beograd, matični broj: 21676926, PIB: 112450108 ( u daljem tekstu Eko Vida / rukovalac ). Za više informacija o Eko Vidi d.o.o., pogledajte naš vebsajt: www.ekovida.rs
Politika privatnosti sastavni je deo Uslova korišćenja online prodavnice

1. Obrada ličnih podataka

Zaštiti privatnosti korisnika online prodavnice pristupamo vrlo ozbiljno te nam je stoga važno informisati Vas o načinu obrade Vaših ličnih podataka, svrsi i zaštiti te Vam pružiti i sve ostale relevantne informacije odnosne na prikupljanje i korištenje Vaših ličnih podataka kao korisnika online prodavnice. 

Sve Vaše podatke obvezujemo se obrađivati i štititi u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS, br. 87/2018 u daljem tekstu: Zakon o zaštiti podataka o ličnosti) te svim pozitivnim propisima na snazi u Republici Srbiji, po najvišim standardima koje Eko Vida d.o.o. primenjuje u svom poslovanju.

Za korišćenje usluga naše online prodavnice morate biti registrovani korisnik.

2. Pravni osnov za obradu ličnih podataka

Obrada podataka korisnika Eko Vida online prodavnice vrši se se u skladu sa članom 12. st. 1. tački 2) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti te članom 12. st. 1. tački 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Za realizaciju kupovine naših proizvoda, u obavezi ste nam dostaviti određene lične podatke bez kojih ne bi bilo moguće realizirati kupovinu. Lični podaci Kupca neće biti upotrebljeni u marketinške ili bilo koje druge svrhe, ukoliko Kupac nije izrazio saglasnost za navedeno, odnosno dao pristanak.

3. Svrha obrade ličnih podataka

Svrha obrade ličnih podataka korisnika korisnika online prodavnice je realizacija kupovine naših proizvoda, isporuke pošiljke na adresu koju ste ostavili, rešavanje reklamacija, kontakt sa potrošačem u slučaju da je potrebna neka dodatna informacija sa pošiljkom, primanje marketinških poruka putem elektronske pošte ukoliko ste dali pristanak za navedeno.

4. Vrste ličnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo

Lični podaci koji su neophodni prilikom kupovine na Eko Vida su sledeći: 

  • Ime i prezime,
  • adresa elektronske pošte (e-mail),
  • kontakt telefon,
  • mesto stanovanja i poštanski broj,
  • adresa stanovanja
  • i IP adresa sa koje pristupate online prodavnici.

Ime i prezime, kontakt telefon, mesto stanovanja i poštanski broj su neophodni za samu isporuku porudžbine. Adresa elektronske pošte se koristi za slanje konfirmacionih poruka po završenoj kupovini, i komunikaciju, i ukoliko ste dali pristanak, za slanje marketinških i reklamnih poruka. IP adresu beležimo iz sigurnosnih razloga.

Molimo da primite k znanju da Vašu adresu elektronske pošte ne razmenjujemo sa svojim poslovnim partnerima.

Naš je cilj slati ponude za koje verujemo da su klijentima relevantne i vredne. Ponude se izrađuju i vode u skladu sa strogim uslovima osmišljenima da bi se zaštitile sigurnost i privatnost ličnih informacija naših klijenata. U svakom trenutku možete se sami odjaviti (opt-out) sa newsletter liste klikom na link koji postoji u svakoj poruci poslatoj od strane našeg tima zaduženog za newsletter.

5. Razmena ličnih podataka

Eko Vida može lične podatke razmenjivati sa sledećim grupama primalaca:

  1. Obrađivačima podataka koji u ime Eko Vida  kao rukovaoca obrađuje podatke o ličnosti temeljem pismenog ugovora i pismenih uputstava te preduzima, a u skladu sa ugovornim odnosu sa rukavocem sve potrebne mere zaštite ličnih podataka.
  2. Kurirskoj službi koji u ime Eko Vida vrši isporuku porudžbina kupcima a u skladu sa ugovornom odnosu sa rukovaocem vodi

U svim takvim slučajevima Eko Vida će zadržati kontrolu nad ličnim podacima i odgovornost za korišćenje ličnih podataka, a ostale primatelje obavezati odgovarajućim ugovorima na postupanje sa ličnim podacima u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

6. Administrativne e-mail poruke

Za potrebe registracije i /ili realizacije kupovine, Eko Vida šalje administrativne e-mail poruke koje se odnose na korisničku aktivnost na svom sajtu i uključuju poruke u vezi s određenim korisničkim računima, zahteve ili pitanja i koje su nužne za funkcionisanje stranice te se primanje navedenih poruka ne može isključiti.

7. Obrada ličnih podataka u okviru marketinških aktivnosti

Vaše lične podatke obrađujemo u svrhe marketinga, samo ako ste nam za isto dali pristanak. U tu svrhu, možemo Vam slati newslettere na adresu koju ste naznačili za primanje takvih poruka. 

8. Cookies (Kolačići)

Internet prodavnica “Super Igračke” koristi „kolačiće“ da Vam pomogne da prilagodite korišćenje interneta Vašim potrebama. Kolačići su tekstualni fajl koji je smešten na Vašem hard disku od strane web servera. Kolačići ne mogu biti korišćeni da pokrenu program ili da isporuče virus Vašem računaru.

Kolačići su jedinstveno dodeljeni Vama, i jedino mogu biti pročitani od strane web servera u domenu koji Vam ih je poslao. Jedna od osnovnih svrha kolačića je da obezbedi pogodnosti koje će Vam uštedeti vreme.

9. Pristupanje ličnim podacima

Vašim Identifikacijskim ličnim informacijama na naše veb sajtu možete pristupiti pomoću šifre i Vašeg korisničkog imena. Preporučujemo da nikome ne otkrivate vašu šifruu. Uz to, vaše Identifikacijske lične informacije se čuvaju na serveru kojem mogu pristupiti samo odgovorne osobe i pružatelji usluga.